april 16, 2015 | Posted in:Prostitusjon

Her er hovedfunnene som jeg har klippet ut fra sammendraget i rapporten:

«Dette er en rapport om hvilke erfaringer kvinner i prostitusjon har med vold, trusler og
trakassering. Respondentene i undersøkelsen er kvinner som har kontakt med et eller flere av hjelpetiltakene for kvinner med prostitusjonserfaring i Oslo.

Hovedfunnene i undersøkelsen viser at mange av respondentene i undersøkelsen har opplevd vold. To tredjedeler av kvinnene oppgir at de har opplevd vold, trusler og trakassering i eller utenfor prostitusjon.

Halvparten av respondentene rapporterer om voldserfaringer knyttet til prostitusjon,
og halvparten oppgir at de har opplevd vold som ikke er relatert til prostitusjon. Over en tredjedel av respondentene har opplevd vold relatert til prostitusjon det siste året.

Et viktig funn er at kvinnene har flere voldserfaringer som ikke er relatert til
prostitusjon enn relatert til prostitusjon.

Volden kvinnene har vært utsatt for kan karakteriseres som grov og ofte svært grov.
Voldsutøveren i tilfellene der volden er knyttet til prostitusjonen er i hovedsak ukjente
kunder eller andre ukjente. Når respondentene har erfart vold som ikke er relatert til
prostitusjon er utøver i hovedsak partner, men også bekjente og ukjente.

De kvinnene som rapporterer om mest vold er de som oppgir at de er rusavhengige.

Det er viktig å merke seg at denne undersøkelsen viser utsattheten for vold for kvinner med prostitusjonserfaring. Kvinnene har betydelig mer erfaring med voldsepisoder enn normalbefolkningen. Voldsepisoder er imidlertid ikke noe som tilhører prostitusjonshverdagen deres. Hvis man ser på antall ”kundetreff” (for
eksempel 5 hver dag 5 dager i uka) mot antall voldserfaringer (1-3 i løpet av prostitusjonsperioden) er vold heller unntaket enn regelen ved kjøp og salg av sex. Likevel antar vi at frykten for vold er noe som preger hverdagen til mange av kvinnene i prostitusjon.»

Hva tenker dere om dette?