mai 8, 2010 | Posted in:Prostitusjon

«Det er ikkje lett å reise tilbake til der vi kom frå. Men det er neimen ikkje lett å leve i Norge heller (…). Du treng eit sterkt hovud og eit sterkt hjarte for å kunne leve her”

– sitatet er hentet fra et intervju med en thailandsk prostituert i Norge (Kristvik, 2005, side 18).

De siste årene har antallet utenlandske kvinner i Norge økt, spesielt i Oslo. Forskningsinstitusjonen Fafo anslår at to tredjedeler av kvinnelige sexselgere i Oslo er av utenlandsk opprinnelse. Majoriteten av de utenlandske prostituerte er norske statsborgere, eller har annet opphold av lang varighet. Kun en tredjedel oppholder seg i Norge i kortere perioder.

Hjelpeapparatet har ofte problemer med å komme i kontakt med utenlandske prostituerte. Derfor er det vanskelig å fastslå antallet utenlandske kvinner i prostitusjonen. Språkbarrierer og mangel på kunnskap om hjelpeapparatet kan være en årsak, mens frykt for represalier fra eventuelle bakmenn kan gjøre at andre ikke tør snakke med representanter for hjelpeapparat eller politi.

Mange av de utenlandske kvinnene kommer fra Nigeria, og selger sex på gata i flere store byer i Norge. Pro Sentret beskriver blant annet at nigerianske prostituerte var den langt største gruppen blant gateprostituerte i Oslo i 2006.

En annen stor gruppe av utenlandske prostituerte kommer fra Asia, hovedsakelig fra Thailand. De fleste thailandske prostituerte selger sex på innendørsmarkedet, det vil si fra leiligheter og massasjeinstitutter. Noen av kvinnene har prostitusjonserfaring fra hjemlandet, mens andre debuterer i prostitusjonen etter å ha bodd flere år i Norge. Mange er gift eller har vært gift med norske menn. Bakgrunnen for at kvinnene selger sex er ofte en vanskelig livssituasjon, med dårlig økonomi og forsørgelsesansvar for familie i hjemlandet.

Også kvinner fra Øst- og Sentral-Europa utgjør en stor gruppe prostituerte. Fafos undersøkelse viser at disse kvinnene ofte utgjør den yngste aldersgruppen både i innendørsprostitusjonen og gateprostitusjonen. Halvparten av disse kvinnene var yngre enn 23 år.

Etter at grensene mellom Russland og Norge åpnet, økte forekomsten av prostitusjon enkelte steder i Nord-Norge. Åpne grenser medførte nye relasjoner på tvers av landegrensene. Noen av disse kontaktene innebar bytte av sex mot penger mellom russiske kvinner og norske menn. Prostitusjonsvirksomheten medførte uro og demonstrasjoner fra lokalbefolkningen, og mye negativ oppmerksomhet i media. Mediefokuset førte til en stigmatisering av både russiske kvinner og menn som kjøpte sex.

For øvrig finner man prostituerte blant annet fra Sør-, Nord- og Latin-Amerika (spesielt fra Den Dominikanske Republikk), Australia, Balkan og de andre skandinaviske landene i prostitusjonen i Norge. Den økte andelen utenlandske prostituerte i Norge kan sees i sammenheng med de store forskjellene mellom øst og vest, og mellom fattig og rik. Mange kvinner i fattige land ser på sexsalg i Norge som en mulighet til å forbedre livssituasjonen sin, og til å skape en ny fremtid for seg selv og familien.

Majoriteten av de utenlandske kvinnene i prostitusjonen som Fafo intervjuet, reiste fra hjemlandet sitt frivillig, og mange visste at de skulle jobbe som prostituerte, men enkelte opplevde etter hvert å miste kontrollen over eget liv. (Se mer under Hvordan foregår menneskehandel.)

Det er derimot ikke slik at alle utenlandske kvinner i prostitusjonen er underlagt en form for tvang.

Kilder:
– Brunovskis, Anette og Guri Tyldum (2004): Crossing borders. An empirical study of transnational prostitution and trafficking in human beings. Oslo: Fafo.
– Kramvig, Britt og Kirsten Stien (2002): Grenseløs verdighet? Alta: NORUT Finnmark.
– Kristvik, Ellen (2005):  Sterke hovud og sterke hjarte. Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden.Oslo: Seksjon for medisinsk antropologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin.
– Müller-Nilssen, Morten (1998): Prostitusjon på bortebane. Rapport om kvinner med utenlandsk bakgrunn som selger seksuelle tjenester i Oslo.Oslo: Pion og Oslo kommune.
Nettavisen 21.3.2005: «Karl Johan er det nye horestrøket». [Lesedato 2.12.2005].
Nettavisen 6.7.2005: ”Nigerianere skal skremmes fra Norge.” [Lesedato 11.7.2005].
– Stenvoll, Dag (2002):”From Russia with love? Newspaper coverage of cross-border prostitution in Northern Norway, 1990-2001.” I: The European journal of women’s studies, 2002, volum 9, side 143-162.
– Pro Sentrets årsrapport for 2006