Lær og se nøyaktig statistikk kilder for å få inngående idé og kunnskap om kriminalitet og problem minst diskutert i vårt samfunn.

Unge i prostitusjon

Posted in Prostitusjon | By

”Salg av seksuelle tjenester fra ungdom foregår trolig i liten utstrekning på etablerte prostitusjonsarenaer” (Hegna og Pedersen, 2002, side 9). Mye tyder på at det er få unge under 18 år som selger sex på de ordinære prostitusjonsarenaene. Tall fra

Les mer...

Ungdoms salg og bytte av sex

Posted in Aktuelt | By

Lovgivningen slår fast at det er tillatt å selge og kjøpe seksuelle tjenester i Norge. Det som er straffbart er å tjene penger på andres prostitusjon. Det er heller ikke lov å kjøpe sex av barn og unge under 18

Les mer...

Om kjønnsrollemønstre sett si sammenheng med prostitusjon

Posted in Menneskehandel | By

Oppfattning av kjønnsollemønstrer i samfunnet har ikke vært særlig gjenstand for debatt her på forumet. Ofte hører man jo i media et en mann som kjøper sex av en kvinne automatisk blir tillagt å ha et dårlig kvinnesyn. Men hvorfor

Les mer...

Vi tok den veien vi trodde var lett

Posted in Aktuelt | By

På mikronivå oppstår prostitusjonsdebut som et resultat av komplekse forhold, som bygger på barndomsopplevelser, oppvekst og familiebakgrunn, som produserer og reproduserer psykologiske og sosiale mønstre. På makronivå kan man se samfunnsmessige forandringer som berører og ryster hele nasjonen etter Sovjetunionens

Les mer...

Moraliserende rop fra 16-tallet

Posted in Menneskehandel | By

Vi leser i avisene med jevne mellomrom om pågripelser av halliker og menneskehandlere som har utnyttet andre mennesker til sexsalg. Det har blitt brukt mye ressurser på dette de siste årene og det er jo veldig bra. Utnyttelse av mennesker

Les mer...

Kamerun -et gryende reisemål for sexturistene

Posted in Aktuelt | By

Mens gatebildene i Norge og Europa i større grad enn noen gang preges av gateprostituerte av afrikansk opprinnelse, øker også sexturismen til de afrikanske landene. Sammenhengen mellom de to fenomenene er kanskje sterkere enn vi liker å tro. Publisert av

Les mer...

Prostitusjon i Norge

Posted in Prostitusjon | By

Hovedsakelig skilles det mellom innendørs- og utendørsprostitusjon. Oslo kommunes kompetansesenter og hjelpetiltak for prostituerte, Pro Sentret, anslår at 60 % av all prostitusjon i Norge finner sted på innemarkedet. Prostitusjon er et fenomen som mange har sterke meninger om, og som

Les mer...