Pro Sentret
Pro Sentret er Oslo kommunes hjelpetiltak for prostituerte og nasjonalt kompetansesenter på området prostitusjon.

Stiftelsen KirkensBymisjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som driver med sosialt kirkelig arbeid i store deler av landet, blant annet i form av oppsøkende virksomhet i prostitusjonsmiljøer.

Stiftelsen Kirkens Bymisjons ulike prostitusjonstiltak:
Oslo:  Nadheim kvinnesenter og Natthjemmet.
Stavanger: Albertine.
Bergen: Omsorgsbasen.

Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION)
Pion er en organisasjon som arbeider for å ivareta prostituertes interesser og rettigheter, og som gir informasjon om prostitusjon.

Krisesentersekretariatets ROSA-prosjekt
Krisesentersekretariatets prosjekt ROSA informerer om rettigheter og trygge bosteder for personer som har vært utsatt for menneskehandel. ROSA har en døgnåpen informasjonstelefon og nettside.

Redd Barna
Redd Barna er en del av en internasjonal Redd Barna-allianse som kjemper for barns rettigheter i mer enn 120 land.

Justis- og politidepartementet
Justis- og politidepartementet koordinerer arbeidet med Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel.

Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet har egne nettsider om menneskehandel.

Nye Kripos
Nye Kripos tar blant annet imot tips om seksuelle overgrep mot mindreårige.

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet er et offentlig apparat som skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling.

Kampanjen «Stopp menneskehandel»
En holdningskampanje i regi av Barne- og likestillingsdepartementet som har fokus på å informere om prostitusjon og menneskehandel.

HVISK.no -en nettside om handel med barn
HVISK er Redd Barnas innsats i kampen mot handel med barn i
Norge. HVISK skal bidra til at barn som handles med får hjelp og beskyttelse.

Notforsale – et tilbud til ungdom som selger eller bytter sex
En nettside for ungdom hvor bytting og salg av sex er tema. Siden drives av Kirkens Bymisjon i Trondheim.

ICRSE – en europeisk organisasjon for sexarbeidere
International Committee on the rights of Sex Workers in Europe jobber med rettigheter for sexarbeidere i Europa.

SIA Myndighetssamverkan mot trafficking
En nettportal for samhandling av nasjonal og internasjonal informasjon om menneskehandel.

UN.GIFT -Global Initiative to Fight Human Trafficking
Kampanje mot menneskehandel ledet av UNDOC, FNs narkotika- og kriminalitetsorgan.

Norske Røde Kors Ungdom
Kampanje mot menneskehandel for 2008-2009 ledet av Norske Røde Kors Ungdom.