Olafiaklinikken
Olafiaklinikken er et senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare sykdommer og hiv.

Nasjonalt folkehelsenstitutt
Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse via å styrke det forebyggende helsearbeidet.

Sosial- og helsedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet er et fagdirektorat og en del av den sentrale sosial- og helseforvaltningen som arbeider for å bedre befolkningens fysiske og psykiske helse.

HivNorge
HivNorge er en landsomfattende organisasjon som ivaretar hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, og som jobber med forebygging av hiv og aids.

Helseutvalget for homofile
Helseutvalget for homofile arbeider med helsespørsmål rundt menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner.

Helsetilsynet
Helsetilsynet er et statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene.

Doktor Online
Doktor Online er et helsenettsted hvor man kan sende inn spørsmål til fagpersoner, eller delta i diskusjonsforum.

Lommelegen.no
Lommelegen.no er et nettsted om helse. Fagpersoner besvarer spørsmål, og man kan delta i diskusjonsforum.

KSO – Klinikk for seksuell opplysning
Tilbyr informasjon og veiledning til ungdom om seksualitet.

SUSS – Senter for ungdom, samliv og seksualitet
Stiftelsen SUSS gir rådgivning om seksualitet til ungdom og fagpersoner som arbeider med barn og ungdom.

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)
RFSU i Sverige gir blant annet rådgivning og informasjon om seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer.

SexSicher
SexSicher er en nettside som inneholder informasjon om seksuelt overførbare sykdommer på engelsk, spansk og tys