Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST)
IKST er Norges største sexologiske klinikk. Instituttet tilbyr sexologisk rådgivning, seksualterapi og pykoterapi.

S.L.A.A. Sex & Love Addicts Anonymous
S.L.A.A. er en internasjonal organisasjon basert på Anonyme Alkoholikeres (AA) behandlingsopplegg. Hovedkontoret ligger i USA. Målet er at medlemmene i organisasjonen skal hjelpe hverandre ut av avhengighetsforhold til for eksempel sex.

S.L.A.A. Sverige
S.L.A.As organisasjon i Sverige.

KAST -Köpare Av Sexuella Tjänster
KAST tilbyr samtaler, rådgivning og terapi til individer eller par som kjøper sex eller overveier å kjøpe sex. KAST er organisert som et offentlig tilbud under Cityenheten i Gøteborg.

Korpberget
Korpberget er et behandlingshjem i Sverige for blant annet sex-avhengige. Behandlingshjemmets arbeid bygger på AAs behandlingsopplegg.

Sexologisk klinik
Sexologisk klinik er lokalisert ved Rigshospitalet i København i Danmark og arbeider med ulike seksuelle problemer.

Heart to heart counseling center
Senteret tilbyr telefonrådgivning for sexavhengige, og er lokalisert i Colorado, USA.

SexHelp.com
SexHelp.com er et amerikansk nettsted som blant annet selger bøker og tilbyr workshops om sexavhengighet.