Forskningsstiftelsen Fafo
Fafo er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som blant annet har foretatt forskning om menneskehandel.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
NOVA er et statlig sosialforskningsinstitutt som blant annet har foretatt forskning på unge i prostitusjonen

Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte
Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte er en selveid institusjon under Socialministeriet i Danmark som blant annet har foretatt forskning på mannlig prostitusjon og kunder.

Nettverk for prostitusjonsforskning i Norden
Nettverk for prostitusjonsforskning i Norden er et forskernettverk ledet av sosiologen May-Len Skilbrei.