desember 10, 2012 | Posted in:Prostitusjon

”(…) min jobb er å skape en illusjon”

– sitatet er hentet fra et intervju med en kvinne som jobber på massasjeinstitutt i Oslo (Skilbrei, 1998, side 52).

Pro Sentret anslår at omlag 2536 ulike personer solgte sex i Norge i 2006. Majoriteten var kvinner. Kvinnelig prostitusjon foregår først og fremst i de store byene, men enkelte prostituerte reiser også rundt til mindre steder i landet.

På innendørsmarkedet tilbyr enkelte kvinner sex fra leiligheter de disponerer alene eller sammen med andre. Andre selger seksuelle tjenester fra massasjeinstitutter hvor det jobber flere prostituerte. Kontakt med kundene opprettes via annonser i kontaktblader, i aviser eller på Internett. I annonsene står det sjelden eksplisitt at formålet er salg av sex, men det tilbys for eksempel massasje, stripping eller eskorte. Det foregår også prostitusjon på enkelte hoteller, restauranter, diskoteker, nattklubber og strippeklubber, samt eskortevirksomhet. Pro Sentret anslår at det var omlag 1500 prostituerte på innemarkedet i 2006.

Gateprostitusjon finnes i noen av de største byene i Norge. Kontakt opprettes som regel ved at kunden henvender seg fra bil. En avtale inngås, og den seksuelle tjenesten utføres enten i kundens bil eller utendørs på steder i eller utenfor byen, på hotell eller hjemme hos kjøper. I 2006 kartla Pro Sentret 1036 ulike gateprostituerte i Oslo, Bergen og Stavanger. Majoriteten holdt til i Oslo. 90% av de gateprostituerte i hovedstaden var av utenlandsk opprinnelse.

Det er ulike årsaker til at kvinnene selger sex. De norske gateprostituerte har som regel rusproblemer og er i en sårbar livssituasjon, mens kvinnene på innemarkedet i mindre grad er rusavhengige, men kan ha økonomiske vanskeligheter.

Kilder:
– Høigård, Cecilie og Liv Finstad (1986): Bakgater. Om prostitusjon, penger og kjærlighet. Oslo: Pax Forlag a/s.
– Kilian, Jannicke, Marte Ødegård Lund og Kaia-teamet ved Utekontakten i Bergen (2002): Walk on the wild side. Om kvinner i gateprostitusjonen i Bergen og vold. Bergen: Bergen kommune, Helse og sosial.
– Müller-Nilssen, Morten (1996): Et genitalt samfunn. Rapport fra ukjente sider ved Oslos kjønnsmarked. Oslo: Oslo kommune.
– Pro Sentrets nettsider
– ProSentrets årsrapport for 2006
– Renland, Astrid (2002): Med helsekofferten på slep. Et prosjekt på innemarkedet. Oslo, Pro Sentret.
– Skilbrei, May-Len (1998): Når sex blir arbeid. En sosiologisk analyse av prostitusjon på massasjeinstituttene. Oslo: Pax Forlag a/s.