februar 21, 2011 | Posted in:Prostitusjon

Prostitusjon kan forstås som kjøp og salg av seksuelle tjenester. Denne definisjonen er vid, og gir rom for at en seksuell tjeneste kan omfatte ulike seksuelle handlinger, og at betaling kan innebære annet enn kontanter.

Prostitusjon omfatter en selger, en kjøper og et økonomisk vederlag i bytte mot en seksuell tjeneste. Grensene for eller gradene av prostitusjon kan imidlertid være utydelige, og det finnes mange ”gråsoner” for hva som regnes som prostitusjon.

Den mest åpenbare formen for prostitusjon er kanskje når en gateprostituert selger sex mot kontant betaling, mens et grensetilfelle kan være en ung gutt eller jente som tilbyr sex i bytte mot mat, klær eller husly.