Om kjønnsrollemønstre sett si sammenheng med prostitusjon

Posted in Menneskehandel | By

Oppfattning av kjønnsollemønstrer i samfunnet har ikke vært særlig gjenstand for debatt her på forumet. Ofte hører man jo i media et en mann som kjøper sex av en kvinne automatisk blir tillagt å ha et dårlig kvinnesyn. Men hvorfor er det slik et den gjennomsnlittelige sex-kjøper er en mann, mens selger som oftest er en kvinne. Tradisjonelt sett er det jo slik det har vært, selv om innslagene av homofil prostitusjon i våre dager øker på grunn av økende toleranse for homofili.

Har det tradisjonelle prostitusjonsmønstret noe å gjøre med våre medfødte tilbøyeligheter , eller er det kulturen, eller begge deler? (miljø eller arv)?

Det er veldig viktig å presisere at kvinner og menn først og fremst er individer. Man kan med andre ord aldri tillegge noe mennesker egenskaper bare på grunn av kjønn (med unntak av de egenskaper som i seg selv definerer kjønn). Når jeg snakker om kvinner og menn, snakker jeg om gjennomsnitt, altså ikke noen kategorisk stigmatisering.
Mye tyder på at kvinner, av natur går etter penger og status. Mye tyder også på at kvinner er mer kritiske i sitt partnervalg enn menn. Dette kan også forsterkes i kulturen på den måten at kvinner som ikke oppfører seg på denne måten (kritisk og selektiv), blir sett ned på. De blir gjerne oppfattet å være ”lett på tråden”.
Dersom vi summerer opp dette er det lett å trekke den konklusjonen at menn og kvinner får rollene som henholdsvis kjøpere og selgere i et prostitusjonsmarked.
Jeg tenker at det kan være en naturlig biologisk forklaring på dette fenomenet. Dersom vi ser dette i lys av det naturlige utvalg (evolusjon) ser vi lett at kvinner investerer mer i avkom enn menn. Samtidig er deres mulighet for avkom begrenset (en kvinne kan få maks 10-15 barn, mens en mann kan få mange tusen). Dette fører til at de kvinner som er kritiske i partnervalget sprer genene sine mer enn sine mer ”løsslupne” medsøstre.
Samtidig er det slik at en mann aldri kan vite om han er far til barnet. Dette gjør at menn som velger kvinner av den trofaste typen har mindre risiko for å investere i barn som ikke er hans. Med andre ord disse sprer genene sine bedre enn de mer ”lettlurte mennene”. Dette forsterker en atferd av typen (ha gjerne et eventyr eller to med de lettvinte, bare så lenge det holdes skjult, men inngå kun i forhold med en trofast dame).
Samtidig vil en løssluppen dame oppfattes som en trussel av sine medsøstre og hun risikerer derfor å bli støtt ut av det gode selskap. Dette vil igjen svekke hennes evne til å ta vare på sitt avkom fordi hun ikke får den drahjelp fra omgivelsene hun ellers ville ha hatt.
Alle disse forhold tilsier at kvinner kan arve med seg en biologisk tilbøyelighet til å være kritisk i sitt partnervalg. Mannens strategi vil da avhenge av i hvilken grad han får oppmerksomhet fra kvinner. De svært populære kan velge å vrake. Disse kan, dersom de i tillegg er smarte, inngå i forhold med de mest attraktive kvinnene, samtidig som de kan ”legge noen egg i andres reir” på si, uten at noen vet om det. De ikke fullt så attraktive damene kan velge en strategi om å ”låne” den mest attraktive mannen, samtidig som hun inngår i et forhold med en mindre attraktiv og mer lettlurt mann. Begge kjønn møter selvsagt denne type strategi med sjalusi. Men naturen har sine skjulte våpen. Forskning viser at små barns ansikt er så pass nøytralt utformet at det er vanskelig å se om barnet ligner på faren eller ikke. I tillegg (hold dere fast) er det slik at kvinnens orgasme forsterker muligheten for graviditet. Så dersom hun står i med to menn og kun får orgasme med den mest attraktive så øker altså hun muligheten til å få med seg disse genene i sitt avkom.
En ting som er viktig å forstå opp i det hele er at dette ikke er bevisste strategier hos kvinner og menn. Som individer søker vi tilfredsstillelse av våre behov. Vi tenner seksuelt på de mest attraktive fordi vi synes de er tiltrekkende og pene. Men det er en underliggende sammenheng mellom god genkvalitet og det å være attraktiv.
Menn som ikke er attraktive har en tendens til å bli usynliggjort av både menn og kvinner. Enda verre kan de bli gjenstand for aggresjon, både i forhold til deres jakt på kvinner, og i forhold til at deres sterkere og mer suksessrike medbrødre utnytter dem for å vise sin egen makt og styrke.
Jeg tror at, i forhold til det sosiale er menn utsatt for en langt hardere sortering enn kvinner. Alle kvinner er potensielle fødemaskiner uansett utseende. De representerer en reproduksjonsressurs som det er knapphet på. Menn kan erstattes. Det er ingen dum strategi å sende mennene i krigen og la kvinnene være hjemme. Dersom 80% av den mannlige befolkningen omkommer i krig, vil neste generasjon bli like tallrik fordi de gjenværende 20% kan få gjøre samtlige kvinner gravide. Antall barnefødsler minkes altså ikke og populasjonen kan opprettholdes. Dette gjelder for svært mange arter i dyreverden. Unge hanner blir utstøtt, mens hunnene blir tatt vare på. Selvsagt gjelder det også for mennesket. Til og med naturen selv har innebygget en lavere terskel for eksperimentering med menn enn med kvinner. Kvinner har to x-kromosom, mens menn har et y og et x. Det vil si at dersom det oppstår feil på x kromosomet hos kvinnet kan dette utbedres ved å hente frisk kode fra det andre x-kromosomet. Det samme kan naturligvis ikke skje hos menn, noe som i løpet av årmillionene har svekket y-kromosomet størrelse ned til bare en brøkdel av x-kromosomet. Det vil si at menn er mer følsomme for mutasjoner på y-kromosomet på godt å vondt. De ender opp som super menn, eller som totale fiaskoer. Diversiteten eller forskjelligheten blant menn er derfor større, og dette forsterker da mekanismen over. Resultat er en langt hardere sortering.
Den type teori jeg forfekter her er ikke politisk korrekt, og jeg kan selvsagt ikke påstå at alt jeg har skissert her er hundre prosent vitenskapelig holdbart. Jeg har i tidligere tråder snakket om moral og etikk som noe som kan frikobles fra vår oppfatning av naturens harde brutalitet. Det er dette som nærmest definerer et samfunn. Det er at vi etablerer en levemåte som skjermer oss fra de verste utslag av naturens blinde brutalitet. Men det betyr at vi må ta innover oss og forsøke å forstå og forholde oss til mange av våre tilbøyeligheter som har blitt til gjennom millioner av år og under helt andre betingelser enn de vil lever under i dag. Menneskets natur er tilpasset steinalderen, og opprettholdelsen av et godt samfunn avhenger av at vi greier å holde de mer brutale og kyniske deler av vår natur i sjakk.
Hva dette har med prostitusjon å gjøre er at samfunnet må evne å overkomme våre tilbøyeligheter til å mobbe, plage og utstøte de mennesker som måtte befinne seg nederst på samfunnets rangstige. Her finner vi også prostituerte og deres kunder. Et godt mål på samfunnets sivilisasjonsgrad er å studere hvordan samfunnet forholder seg til individer som i den frie natur ville blitt utstøtt.

Les mer...

Moraliserende rop fra 16-tallet

Posted in Menneskehandel | By

Vi leser i avisene med jevne mellomrom om pågripelser av halliker og menneskehandlere som har utnyttet andre mennesker til sexsalg. Det har blitt brukt mye ressurser på dette de siste årene og det er jo veldig bra. Utnyttelse av mennesker i foretakslandet Norge burde ikke forekomme i det hele tatt.

Konklusjonen blir da å forby alt som har med sex/intimkontakt å gjøre. Kynisk og greit. Her viser vi ingen sidesyn, nyanserte sider av saken er uaktuelt, heller gidder vi ikke bry oss med å snakke med dem som gjør dette frivillig. Det er synd og skam alt sammen uansett. Og sååå ekkelt!!

At loven om forbud av kjøp av sexuelle tjenester nå er kommet virker som et hysterisk rop fra 1700 tallet. Visse politikere har klart å mane fram at alle som kjøper intimkontakt og sex er kjeltringer som fortjener straff. De lukker øynene for andre statistikker enn de negative og blåser dette vanvittig opp i media og presse.

Som en forhistorisk fanatisk prest bak altert som står og messer til grasrota om synd og forlatelse og all den urettmessighet som ble utført av slike maktpersoner for flere hundre år siden.
Flere politikere står på samme måte å peker med en lang pekefinger å forteller at dette er galt, det er feil og jentene blir utnyttet.
Ja, de bruker så mange fine ord, men ærlig talt tror jeg de syntes det er ekkelt, de synes det er forkastelig at mannfolk skal få lov å grafse på ungpiker og kose seg med dem. Å ta seg til rette akkurat slik de måtte ønske. Jeg tror de har hypotetiske urealistiske bilder oppi hodene sine om jenter som mer eller mindre blir voltatt av grisete menn.

Vel, jeg gjentar til det kjedsommelige at slik er det ikke. Det er ikke slik. Opp mot 100 prosent er greie høflige menn som vil kjøpe en høyst trengende tjeneste.
Vi har våre grenser og retningslinjer på samme måte som i andre yrker. Vi er langt i fra kuet på noen måter og gjør bare det vi selv vil og takler. Dessuten er ikke grafsing og klåing det som står høyest på listen til de fleste menn. Nærhet og en som er god mot dem og holder av dem for en stakket stund er det de fleste er fornøyd med. Vær så snill å tro på det.
Det er bare slike statistikker hos oss frivillige prostituerte. Jeg kunne aldri trives så godt i yrket mitt og jobbet med dette i 5 år hvis ikke jeg hadde med greie menn å gjøre.

Blir så forbanna når bedrevitere får makt over noe som de overhodet ikke har satt seg 100 prosent inn i. Dette er slurv og fanteri, de har ikke gjort jobben sin ordentlig.
Hvordan kan man stole på statistikker utført av slike mennesker heretter?
Mange stoffrie frivillige prostituerte som har jobbet med dette i åresvis har de ikke tatt med i beregningen overhodet.
Det er så primitivt og moraliserende at jeg blir kvalm.

Les mer...