Lær og se nøyaktig statistikk kilder for å få inngående idé og kunnskap om kriminalitet og problem minst diskutert i vårt samfunn.

Sexkjøp i utlandet

Posted in Prostitusjon | By

”(…) jeg er ikke en slik feit gammel gris som kommer hit bare for sex. (…) Jeg vil oppleve det virkelige Thailand, og møte ordentlige mennesker, som disse jentene her i denne baren” – sitatet er hentet fra et intervju

Les mer...

Debatten om kriminalisering

Posted in Prostitusjon | By

Kriminalisering av sexkjøp? Mange er enige om at prostitusjon kan medføre en rekke skadevirkninger. Det er imidlertid uenighet om hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å bekjempe prostitusjon, og debatten om hvorvidt kjøp av seksuelle tjenester skal forbys

Les mer...

Voldsrapport

Posted in Prostitusjon | By

Her er hovedfunnene som jeg har klippet ut fra sammendraget i rapporten: «Dette er en rapport om hvilke erfaringer kvinner i prostitusjon har med vold, trusler og trakassering. Respondentene i undersøkelsen er kvinner som har kontakt med et eller flere

Les mer...

Prostitusjon og lovgivning

Posted in Prostitusjon | By

I Norge er det i dag tillatt å selge seksuelle tjenester og å kjøpe sex fra personer over 18 år. Hallikvirksomhet, det vil si å tjene penger på andres prostitusjon, er derimot forbudt. Det eksisterer også en egen straffebestemmelse mot menneskehandel

Les mer...

Prosessen om kriminalisering av sexkjøp i Norge

Posted in Prostitusjon | By

Våren 2007 blusset debatten om kriminalisering av sexkjøp opp i norsk offentlighet, særlig i forbindelse med de ulike politiske partienes landsmøter. Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet vedtok på sine landsmøter å arbeide for en kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester i

Les mer...

Kunder

Posted in Prostitusjon | By

”En ensom mann med pukkelrygg, trebein og glassøyne, ute av stand til å hevde seg under kjønnsmarkedets harde penhetslov” – slik beskrives myten om ”horekunden” (Høigård og Finstad, 1986, side 63 og 64). Forskning viser imidlertid at menn som kjøper

Les mer...

Kvinnelig prostitusjon

Posted in Prostitusjon | By

”(…) min jobb er å skape en illusjon” – sitatet er hentet fra et intervju med en kvinne som jobber på massasjeinstitutt i Oslo (Skilbrei, 1998, side 52). Pro Sentret anslår at omlag 2536 ulike personer solgte sex i Norge

Les mer...

Hva er prostitusjon?

Posted in Prostitusjon | By

Prostitusjon kan forstås som kjøp og salg av seksuelle tjenester. Denne definisjonen er vid, og gir rom for at en seksuell tjeneste kan omfatte ulike seksuelle handlinger, og at betaling kan innebære annet enn kontanter. Prostitusjon omfatter en selger, en kjøper

Les mer...

Utenlandske kvinner i prostitusjonen

Posted in Prostitusjon | By

«Det er ikkje lett å reise tilbake til der vi kom frå. Men det er neimen ikkje lett å leve i Norge heller (…). Du treng eit sterkt hovud og eit sterkt hjarte for å kunne leve her” – sitatet

Les mer...

Mannlig prostitusjon

Posted in Prostitusjon | By

”Tiden er kostbar: man shopper følsomhet, nærhet og sex” – sitatet er hentet fra et intervju med en mannlig prostituert (Kippe, 2000, side 124). I Norge er mannlige prostituerte i mindretall blant prostituerte. Mannlig prostitusjon foregår både på innendørs- og

Les mer...